Veelgestelde vragen

Algemeen

Wie succesvol zaken wil doen, heeft iemand nodig die in hem gelooft en hem de nodige middelen ter beschikking stelt. Wie zijn geld wil investeren, heeft zakelijke ideeën nodig die kansrijk zijn en de moeite waard zijn om in te investeren. Kortom: ondernemers hebben investeerders nodig, en investeerders hebben bedrijven nodig. Niemand heeft daar een bank bij nodig. Alleen een veilige plek waarop je elkaar kunt ontmoeten om ideeën en middelen uit te wisselen. Een online marktplaats. Dat is Funding Circle.
Het financiële peer-to-peerprincipe, dat ook wel het ¨Ebay van het geld¨ wordt genoemd, gaat uit van uitwisseling tussen gelijken. Bij Funding Circle ontmoeten bedrijven en investeerders elkaar om ideeën en middelen uit te wisselen. Investeerders kunnen zelf bepalen voor welk doel en hoe lang ze hun geld uitlenen – en daarbij een aantrekkelijk rendement behalen. Bedrijven kunnen snel en gemakkelijk het door hen gewenste krediet krijgen tegen gunstige voorwaarden.
Wij zijn de grootste online kredietmarktplaats ter wereld voor kleine en middelgrote ondernemingen. Met lokale online platforms in Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, Spanje en de Verenigde Staten, brengen wij lokale MKB’s en investeerders bij elkaar. De cijfers spreken voor zich: meer dan 56.000 particuliere investeerders, institutionele beleggers en lokale organisaties hebben al via Funding Circle meer dan 19.000 bedrijven gefinancierd. Meer informatie over Funding Circle en ons management vindt u op: www.fundingcircle.nl/over-ons.

Funding Circle ontvang voor de kwaliteitscontrole en het beheer van kredietprojecten tijdens de looptijd een kleine vergoeding van investeerders en ondernemers.Als ondernemer betaalt u een eenmalig tarief (2,00% - 6,00% van het nettobedrag van de lening, afhankelijk van de looptijd en risicoklasse). We hanteren daarnaast een minimaal tarief van € 750 bij het afsluiten van een lening. Funding Circle houdt op de rentebetalingen die de leners aan de investeerders maandelijks doen, rechtstreeks servicekosten in, met een hoogte van 1,0 procentpunt van de nominale rentevoet.
In tegenstelling tot bankkredieten vindt de kredietverlening bij Funding Circle rechtstreeks tussen bedrijven en investeerders plaats – en daardoor zonder de hoge transactiekosten van traditionele banken. Als bedrijf profiteert u van gunstige voorwaarden en een snel en eenvoudig proces. Als investeerder profiteert u van een aantrekkelijk rendement in een investeringsklasse waartoe gewoonlijk alleen banken toegang hebben. Tegelijkertijd creëert u arbeidsplaatsen en stimuleert u groei, doordat u in kleine en middelgrote bedrijven investeert.
Funding Circle heeft een ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) verkregen voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3 lid 4 van de Wet op het financieel toezicht en is geregistreerd in het crowdfunding-register van de AFM onder nummer 19000029. Funding Circle oefent niet het bedrijf van bank uit en staat niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

Wij willen elke onderneming en elke investeerder de beste service kunnen bieden. Mocht jij desondanks een klacht hebben, laat het ons dan weten.

Je kunt onze klachtenprocedure hier downloaden.

Gegevensbeveiliging en veiligheid

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens altijd met de vereiste discretie. Voor alle transacties en gegevens gelden hoge veiligheidsnormen. Gegevens worden met SSL versleuteld overgedragen en kunnen niet door derden worden ingezien.
Om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons aankomen, gebruiken we SSL-protocollen voor gegevensoverdracht. Deze zorgen ervoor dat uw gegevens met een speciale sleutel worden gecodeerd en vervolgens als onleesbare gegevensstroom worden overgedragen.
Als lener hebt u altijd overzicht over welke informatie over u openbaar wordt gemaakt op het Funding Circle-platform en welke informatie privé blijft: informatie die openbaar wordt gemaakt, wordt tijdens het registratieproces duidelijk gemarkeerd. Als u een investeerdersaccount wilt openen, hebben we maar enkele basisgegevens van u nodig. Deze worden niet openbaar gemaakt – u kunt anoniem in de kredietprojecten van uw keuze investeren.
Zoals bij elk ander bemiddelingsbedrijf is ook kredietbemiddeling via Funding Circle onafhankelijk van het bestaan van Funding Circle. Eenmaal afgesloten kredietovereenkomsten gelden rechtstreeks tussen bedrijven en investeerders. In het onwaarschijnlijke geval van een insolventie van Funding Circle Nederland B.V. blijft deze contractuele relatie volledig onaangetast. Bovendien heeft Funding Circle voorzorgsmaatregelen getroffen voor de afwikkeling van de betalingsstromen tussen bedrijven en investeerders voor het geval dat er sprake zou zijn van insolventie. In dat geval zal een externe derde de dienstverleners rol van Funding Circle overnemen en alle openstaande betalingen afwikkelen. Zo worden uw krediet en uw investering niet beïnvloed door de onwaarschijnlijke insolventie van Funding Circle Nederland B.V.

BKR

BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. Deze stichting registreert alle kredieten die verleend zijn aan consumenten en achterstanden op verstrekte leningen.
Kredieten en leningen die u afsluit worden door uw geldverstrekker vastgelegd in BKR. Dit wordt ook wel een BKR registratie genoemd. Hierdoor ontstaat een overzicht van alle leningen die u heeft afgesloten.

Ook betalingsachterstanden die bij de kredieten en leningen horen worden vastgelegd.

Bij Eenmanszaken en VOF’s meldt Funding Circle het krediet bij BKR. Dit is een zogenaamde positieve registratie. Bij BV's is deze registratie niet verplicht. Bijna alle Nederlanders staan geregistreerd bij BKR en de meesten hebben een positieve registratie.

Wanneer u een betalingsachterstand oploopt, is Funding Circle verplicht dit te melden bij BKR. Dit is een zogenaamde negatieve registratie. Funding Circle zal u op de hoogte brengen voordat wij BKR inlichten.

Na het aflopen van het krediet blijft de negatieve registratie nog vijf jaar zichtbaar.

Lees meer over het Bureau Krediet Registratie op www.bkr.nl en de aangesloten-organisaties:

U kunt ons vinden onder onze naam, Funding Circle Nederland B.V.

Dan informeren wij u hierover. Zo heeft u voldoende tijd om de betalingsachterstand te herstellen en een negatieve registratie bij BKR te voorkomen.

Het is mogelijk om alle gegevens die BKR over u heeft geregistreerd, op te vragen. Dat kan online, via de website van BKR.

U kunt hiervoor ook bij vrijwel iedere bank in Nederland terecht. Dat hoeft dus niet uw eigen bank te zijn. Het duurt ongeveer 5-10 werkdagen om het overzicht met uw persoonlijk gegevens te ontvangen. De aanvraag kost € 4,95. Voor meer info zie www.bkr.nl.