Problemen met Funding Circle terugbetalen

Zodra een incasso mislukt is, zorgen wij voor een snelle en rechtvaardige oplossing. Zowel voor de investeerder als de kredietnemer.

Bij Funding Circle investeert u in mkb-bedrijven uit heel Nederland. Alle projecten zijn voorzien van een kredietscore die een risicoklasse vertegenwoordigt. Deze risicoklasse vermeldt de, door ons berekende, kans op wanbetaling voor het project.

Zoals bij elke investering is er een beleggingsrisico. Voor uw investering in de projecten bij Funding Circle houdt dit in dat de kredietnemer niet tijdig, onvolledig of in het geheel niet zijn lening kan terugbetalen.

Er liggen vaak diverse redenen hieraan ten grondslag. Voorbeelden zijn:

 • Terugloop in omzet
 • Wegvallen van (een deel) van de markt
 • Mismanagement
 • Slecht betalende debiteuren

Hier leggen we u stap voor stap uit wat de verschillende fasen zijn in ons debiteurenbeheer.

Fase I – Mislukte incasso

Ons team neemt verschillende keren per week contact op met de kredietnemer om de volgende informatie te achterhalen:

 • Reden van de vertraging
 • Datum van de nabetaling

In de meeste gevallen is de kredietnemer tevens de borgsteller en loopt het contact hierin synchroom.

Wanneer u een investeerder bent in deze lening zal de status op uw dashboard wijzigen naar Vertraagd en wordt het aantal dagen van de vertraging vermeld. Verder ontvangt u eenmaal per maand een overzicht van de betreffende leningen en korte omschrijving van de voortgang.

Fase II – Aanmaning van kredietnemer en borgsteller

Mocht het verschuldigde bedrag 14 dagen na de mislukte incasso nog niet op de rekening van Funding Circle staan, dan wordt er een aanmaning verstuurd. Deze aanmaning wordt zowel naar de kredietnemer als naar de borgsteller verstuurd. In deze aanmaning wordt verzocht de lening binnen 14 dagen alsnog over te maken naar de derdengeldenrekening van Funding Circle.

Wanneer na 14 dagen deze aanmaning niet is opgevolgd wordt een tweede aanmaning verzonden.

Gedurende deze periode continueert ons team het intensieve contact per mail en telefoon.

Fase III – Beëindiging van het contract

Wanneer naar ons inzicht er geen mogelijkheid meer is om geld van de kredietnemer te ontvangen, en de incassoprocedure geheel is doorlopen, zullen wij overgaan tot het beëindigen van het contract. Hierna zal de lening worden overgedragen aan het incassobureau.

In deze periode behouden wij het intensieve contact met de kredietnemer(s) en borgsteller(s).

Beëindiging van de kredietovereenkomst

 • Contract wordt beëindigd en het openstaande bedrag (rente en aflossing) wordt volledig opeisbaar gesteld.
 • Opzeggingsbrief wordt per mail en aangetekende post verstuurd aan de kredietnemer(s) en borgsteller(s). Tevens wordt hier verzocht om het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen te compenseren.

Fase IV – Overdracht aan het incassobureau

Na het beëindigen van het contract wordt de lening overgedragen naar een extern incassobureau. Voor Funding Circle Nederland is dit onze partner Infoscore Nederland B.V.

De contactgegevens van de kredietnemer en de borgsteller(s) worden overgedragen en zij nemen het incassowerk van ons over.

Het project krijgt op uw dashboard de status incasso. Deze status blijft actief totdat de vordering volledig is ingelost of is afgeschreven. Het afschrijven van een lening gebeurt waneer een project bij het incassobureau wordt gesloten, zie voor meer uitleg fase V.

Fase V – Incasso of faillissement

Het incassoproces voor een bedrijf duurt minimaal zes weken. Echter, als het bedrijf op de rand van faillisement staat of al failliet is duurt dit proces minstens zes maanden tot zeven jaar. Gedurende het proces van incasso zijn de claims identiek voor de kredietnemer en de borgsteller.

Onze partner neemt verschillende stappen in de incassoperiode, een paar voorbeelden zijn:

 • Telefonisch contact
 • Schriftelijke correspondentie
 • Start van gerechtelijke procedure en inbeslagname van eigendommen

Veelgestelde vragen

Algemeen

Infoscore Nederland B.V. is een incassobureau en onderdeel van arvato Financial Solutions, één van de grootste providers ter wereld op het gebied van outsourcing diensten. Zij voorzien in een efficiënt en professioneel debiteurenbeheer en hebben jarenlange ervaring op dit gebied. Samen zorgen we ervoor dat u als investeerder zo veel mogelijk van uw investering terug ontvangt.

Infoscore Nederland B.V. probeert in de regel een geschikte oplossing te vinden voor alle belanghebbenden. Er kan bijvoorbeeld een voorschot worden afgesproken, wanneer de kans aannemelijk is dat er mogelijkheid is tot verdere aflossing. Voor meer nieuws over de incassoprocedure en het verdere nieuws per project, houden wij u per mail up-to-date.

Bedrijven

Funding Circle incasseert het maandelijks terijnbedrag rond de 15e van de maand. Elke lening is een anuïtaire lening wat inhoudt dat elke maand het bedrag hetzelfde is en daarin de verhouding van aflossing en rente verschilt.

Het veranderen van de incassodatum is niet mogelijk. Mocht u problemen hebben met het betalen van de maandelijkse termijn neem dan direct contact met ons op zodat we met u mee kunnen denken en onze investerders op tijd kunnen informeren. Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 09:00 tot 17:30 uur op 020 – 80 81 326 of stuur een e-mail naar betaling@fundingcircle.nl.

Als de eerste incassodatum minder dan 30 dagen na uitbetaling van het krediet is dan zal dit bedrag naar rato worden aangepast.

Te late betalingen zijn onaangenaam voor alle partijen en dit willen wij dan ook zo snel mogelijk oplossen. Wanneer u voorziet dat u de maandelijks bedrag niet kan betalen, bel ons dan direct op op 020 – 80 81 326 of stuur een e-mail naar betaling@fundingcircle.nl. We helpen u graag verder en leggen u graag de mogelijkheden binnen Funding Circle uit.

We spreken met u namens uw investeerders. Daarom zullen we u altijd vragen naar de reden van de vertraagde betaling en zullen samen zoeken naar de eerst mogelijke betaaldatum. Het doel is om de vertraging voor de investeerder zo kort mogelijk te maken.

 • Nieuw SEPA-machtiging
 • Kopie van uw bankafschriften van de nieuwe rekening
 • Kopie van uw identiteitsbewijs (Paspoort of ID-kaart, een kopie van uw rijbewijs kunnen wij helaas niet accepteren)
Dit kunt u sturen naar betalen@fundingcircle.nl.

Investeerders

Infoscore Nederlans B.V. werkt op basis van no cure no pay, dit betekent dat er alleen kosten zijn verbonden bij succes. In het ideale geval worden de incassokosten vergoed door de kredietnemer en ontvangt de investeerder zijn volledig openstaande bedrag. Wanneer slechts een deel van het bedrag wordt terugbetaald kunnen de kosten worden afgetrokken van het investeringsbedrag. Deze kosten kunnen oplopen tot 5% van het gerealiseerde bedrag tijdens het incassoproces. Wanneer gerechtelijke stappen of monitoring moeten worden ondernomen kunnen deze kosten oplopen tot 20% van het gerealiseerde bedrag. Wanneer niets van het uitstaande bedrag kan worden gerealiseerd zijn de kosten maximaal de investering die de investeerder heeft gedaan in dit project.

Wanneer een onderneming een betaling mist of slechts gedeeltelijk betaalt wordt de casus overgedragen aan ons team van debiteurenbeheer. In het dashboard van de investeerders wordt deze lening als ‘Vertraagd’ gemarkeerd. Ons team neemt zowel telefonisch als per e-mail contact op met de kredietnemer om helderheid te krijgen over de reden van de vertraging. Zie voor meer informatie: Problemen met terugbetalen.

Als de kredietnemer (eenmanszaak & v.o.f.) een betalingsachterstand van meer dan 3 maandtermijnen (4 maandtermijnen voor de borgsteller van een b.v.) heeft, wordt de achterstand geregistreerd bij het BKR. Het proces van registratie verschilt per rechtsvorm. Daarna, of wanneer wij een duidelijk risico ontdekt hebben dat de lening niet volledig terugbetaald kan worden, kunnen wij de beslissing nemen om de lening af te schrijven. In bepaalde gevallen kiezen wij er nog niet voor om de lening af te schrijven omdat wij een betalingsregeling hebben getroffen met de ondernemer of nog in gesprek zijn over de mogelijkheden van de terugbetaling.

In het geval van een gemiste, gedeeltelijke of late terugbetaling van een van uw investeringen zal Funding Circle u op de hoogte houden.