Aantrekkelijke investeringsmogelijkheden bij Funding Circle

  • Verschillende investeringsklassen
  • Ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf
  • Maandelijks rendement
Rendement 1,49% - 18,90%
Investeerdersaccount Gratis
Servicekosten 1 procentpunt van de rentevoet

Uw rendement per investeringsklasse
- bij Funding Circle is de keuze aan u -

Funding Circle
Klasse
Rendement
Investeerder
A+ 1,49% - 4,99%
A 4,79% - 6,99%
B 6,79% - 8,99%
C 9,79% - 11,99%
D 13,99%
E 18,90%

Hoog rendement

Afhankelijk van het rentepercentage, zijn er verschillende rendementen voor u mogelijk. Hoe hoger het risico, hoe hoger de rentevoet en dus ook het rendement dat u behaalt. Kies het risiconiveau dat het beste bij uw wensen past. Spreiding is in de regel de beste manier om uw risico te verminderen.

Transparante risico's

De bedrijven waarin u kunt investeren zijn ingedeeld in de Funding Circle risicoklassen A+ tot en met E. De indeling is gebaseerd op geschatte kans dat zich bij de aflossing van het krediet betalingsproblemen voordoen. Simpel gezegd: de kans dat het krediet niet of niet volledig kan worden terugbetaald.

Annuïtaire lening

Iedere lening waar u in kunt investeren bij Funding Circle is een annuitaïre lening. Dit betekent dat in het begin van de looptijd met name de rente wordt betaald en tegen het eind van de looptijd met name de hoofdsom wordt ingelost. Een annuiteit geeft snel en gemakkelijk overzicht omdat het maandbedrag iedere maand gelijk is. Zie uw dashboard voor de details van uw investering.

Boetevrij inlossen

Elke ondernemer heeft bij Funding Circle de mogelijkheid om zijn lening boetevrij in te lossen. Dit betekent dat tijdens de gehele looptijd de ondernemer kan besluiten het openstaande bedrag in één keer af te lossen.

Als investeerder bij Funding Circle ontvangt u maandelijkse aflossingen. Om het rendement op uw investering te optimaliseren, kunt u deze aflossingen direct herinvesteren in nieuwe kredietprojecten. Zo is uw geld direct weer aan het werk voor u.

Uw Funding Circle-team

Maatregelen in het geval van een betalingsachterstand

Actief debiteurenbeheer

In het geval van een verlate aflossing neemt Funding Circle het actieve debiteurenbeheer over. De openstaande bedragen worden via een streng aanmaningsproces gevorderd bij het bedrijf. Voor het geval een bedrijf zijn betaling toch niet binnen deze periode voldoet, werken wij nauw samen met externe incasso-experts. Zo garanderen wij ook bij een wanbetaling dat uw belangen als investeerder optimaal worden behartigd.

Benutting van de borgstelling

Een kernvoorwaarde voor het aanvragen van een krediet via Funding Circle is de bereidheid van de ondernemer om voor dit krediet borg te staan met zijn persoonlijke vermogen. Daarmee hebt u als investeerder een potentiële zekerheid in het geval dat een bedrijf een krediet niet kan terugbetalen. Funding Circle zorgt in geval van wanbetaling voor een optimale benutting van deze borg.

Nu investeren

Of hebt u nog vragen?