Veelgestelde vragen van investeerders


Funding Circle

  Funding Circle is een wereldwijde online leenplatform dat ondernemers die op zoek zijn naar financiering verbindt met particuliere en institutionele investeerders die hun geld uit willen lenen. Op ons platform kunnen particulieren en bedrijven tegen aantrekkelijke rendementen investeren in de leningen van ondernemers. Zo bouwen we aan een betere financiele wereld voor beide partijen. Meer informatie over onze werkwijze en missie vind je hier.
  Funding Circle opereert online en hoeft daardoor geen dure filialen te onderhouden. Daarnaast verzorgen wij rechtstreeks contact tussen ondernemers en investeerders en hoeven we daardoor niet de hoge transactiekosten te maken waarmee traditionele banken te maken hebben. Daarom kunnen wij onze klanten gunstige voorwaarden bieden en is ons proces sneller dan dat van banken. Wij focussen ons op kleine en middelgrote ondernemingen (MKB), voor wie het bij traditionele banken vaak lastig is of erg lang duurt om toegang te krijgen tot financiering. Onze investeerders kunnen deze ondernemingen helpen groeien en dragen zo bij aan de economie, terwijl ze hier een aantrekkelijk rendement voor terugkrijgen.
  Voor de kredietbeoordeling en het beheer van de leningen tijdens de looptijd ontvangt Funding Circle van de investeerders en ondernemers een kleine vergoeding. Als ondernemer betaal je hiervoor, wanneer je ons kredietvoorstel geaccepteerd hebt, een eenmalig tarief bij het afsluiten van een lening. Dit is 2% - 6% van het brutobedrag van de lening, afhankelijk van de looptijd en risicoklasse. Hierbij hanteren we een minimaal tarief van € 750,--. De kosten voor investeerders bestaan uit servicekosten met een hoogte van 1% van de nominale rentevoet. Deze houdt Funding Circle maandelijks in op de rentebetalingen die de ondernemers doen.
  Funding Circle heeft een ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) verkregen voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3 lid 4 van de Wet op het financieel toezicht en is geregistreerd in het crowdfunding-register van de AFM onder nummer 19000029. Funding Circle oefent niet het bedrijf van bank uit en staat daarom niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank..
  Ons Investor Relations team staat klaar om je vragen te beantwoorden. Onze contactgegevens vind je hier. Mocht je een officiele klacht willen indienen, kun je een mail sturen naar klachten@fundingcircle.nl.

Algemeen

 • Bijdragen aan de Nederlandse economie: je investeert direct in de Nederlandse economie door ondernemingen te financieren. Uit onafhankelijk onderzoek door Oxford Economics is gebleken dat leningen via Funding Circle € 65 miljoen hebben bijgedragen aan de Nederlandse economie in 2017.

 • Aantrekkelijk rendement: bouw aan een aantrekkelijk rendement door te investeren in zakelijke leningen. Je hebt hierbij zelf de keuze in welke risicoklasse en tegen welke rentevergoeding je wilt investeren.

 • Maandelijkse aflossingen: elke maand lost de ondernemer af op de financiering die je aan de onderneming hebt verstrekt. Zo ontvang je elke maand aflossing en rente op je uitstaande investering.

 • Investeren vanaf € 100: Je kunt al vanaf € 100 investeringen in de leningen op ons platform.

Je kunt hier een gratis investeerdersaccount aanmaken. Nadat je je e-mail bevestigd hebt, heb je direct toegang tot het overzicht van de actuele leningen op ons platform. Hier kan je een investering plaatsen en bevestigen. Zodra een lening volledig is gefinancierd, incasseren wij je investering van het door jou opgegeven rekeningnummer. De investeerdersgids helpt je op weg bij het investeren bij Funding Circle.
Investeren bij Funding Circle kan iedereen die:
 • 18 jaar of ouder is;
 • Permanent woonachtig in Nederland is;
 • De beschikking heeft over een betaalrekening met een Europees IBAN.

  Naast als particulier kun je ook zakelijk investeren. Dit is mogelijk mits het bedrijf een besloten vennootschap bedraagt en in Nederland gevestigd is. Ook investeren professionele partijen op ons platform, zoals pensioenfondsen, investeringsfondsen, banken en (semi-)overheden. Voor meer informatie over zakelijk investeren kun je altijd contact met ons opnemen.
 • Je kunt bij Funding Circle investeren in zakelijke leningen tussen de € 10.000,-- en € 250.000,--. Eenmanszaken kunnen profiteren van kredieten van € 10.000,- tot € 100.000,- met een looptijd tussen 6 en 60 maanden, B.V.'s en V.O.F.'s kunnen profiteren van kredieten tot € 250.000,- en onderneming met de V.O.F. rechtsvorm kan alleen tot € 250.000,- lenen als de vennoten op verschillende adressen wonen. De leningen worden gebruikt voor uiteenlopende zakelijke doeleinden, zoals voor het financieren van werkkapitaal, aannemen van extra personeel of de voorfinanciering van opdrachten. De looptijden variëren van zes tot zestig maanden. Alle leningen hebben een annuïtair verloop. Dit betekent dat je maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing ontvangt. De rentevergoeding is jaarlijks nominaal.
  Funding Circle verstrekt leningen aan ondernemingen met de volgende rechtsvormen: eenmanszaak, V.O.F. en B.V. De onderneming moet minimaal twee jaar oud zijn en een minimale omzet van € 30.000,- (excl. BTW) hebben behaald. Bij een eenmanszaak en V.O.F. zijn de ondernemers in privé hoofdelijk aansprakelijk bij wet. Bij een B.V. of V.O.F. wordt er van de directeur/ eigenaar een borgstelling in privé gevraagd.
  Op ons platform delen wij een samenvatting van de bedrijfsgegevens met betrekking tot de onderneming, de bedrijfsactivitetiten en het financieringsdoel. Daarnaast maken we een versimpelde versie van de meest recente definitieve jaarcijfers openbaar, en waar mogelijk een link naar een eventuele website van de onderneming.
  Funding Circle streeft ernaar om de leningen volledig te financieren binnen een maximum van twee maal vier dagen. Lukt dit niet, dan kan er worden besloten om de lening gedeeltelijk uit te betalen. De kredietanalist beoordeelt dan of het oorspronkelijke doel van de financiering haalbaar is met een gedeeltelijke uitbetaling. Als je geinvesteerd hebt in een gedeeltelijk uitbetaalde lening, word je hiervan op de hoogte gebracht.

  Geld investeren via Funding Circle

  Elke lening wordt voor vier dagen op ons platform aangeboden. Al vanaf twee dagen voordat deze tijd ingaat, kun je de lening als investeerder inzien. Om alle ondernemers een eerlijke kans te geven om de financiering succesvol af te sluiten, heeft Funding Circle de mogelijkheid om alle leningen die voldoende zicht op succes hebben, met vier extra dagen te verlengen.
  Het minimale investeringsbedrag bij Funding Circle bedraagt €100,-- per lening. Wij hanteren daarnaast een investeringslimiet van €1.500,-- per lening. Hiermee willen wij onze investeerders stimuleren de inleg te spreiden over zoveel mogelijk leningen conform het advies van de AFM.
  De AFM schrijft voor dat een particuliere investeerder maximaal € 80.000,-- per platform mag investeren. Daarbij wordt ook geadviseerd om niet meer dan 10% van het vrij belegbaar vermogen te investeren in crowdfunding en om het vermogen te spreiden over zoveel mogelijk verschillende leningen. Deze limiet geldt niet voor zakelijke investeerders.
  Je kunt bij Funding Circle zakelijk investeren via een in Nederland gevestigde Besloten Vennootschap. De aanmelding van een zakelijke investeerder verloopt via hetzelfde aanmeldingsformulier als een particuliere aanmelding. Om je als zakelijk account te registreren vul je het volgende in bij je Funding Circle Account:
 • Bij "Naam" vul je "..." (3 puntjes) in
 • Bij "Achternaam" de naam van je onderneming.

  Na de registratie ontvang je een email waarin wij je vragen om je zakelijke account te bevestigen.


  Om je zakelijke account succesvol te registreren hebben wij de volgende documenten van je nodig:

 • Recent uittreksel KvK (niet ouder dan zes maanden)
 • Kopie paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van de aandeelhouders/eigenaren/vennoten
 • Bankafschrift (of screenshot) van je zakelijke rekeningnummer waar ook de naam van de onderneming op staat vermeld

  Deze kunnen per mail worden toegestuurd naar investeerders@fundingcircle.nl.

 • Op ons platform heb je na registratie toegang tot alle leningen. In het overzicht van alle actuele leningen kun je een specifieke lening selecteren om in te investeren. Zodra een lening voor 100% gefinancierd is, wordt het incassoproces in gang gezet. Doorgaans wordt je investering na één tot vijf werkdagen van je rekening geïncasseerd. Over deze incasso zullen wij je van tevoren informeren per e-mail. Hierna wordt de financiering uitbetaald aan de ondernemer.
  Op ons platform kunnen geregistreerde investeerders informatie lezen over de gepubliceerde leningen. Hier kun je je investering plaatsen en bevestigen. De incasso van je investering start nadat de lening voor 100 % gefinancierd is. Wij laten het je per e-mail weten wanneer wij onze incassoprocedure starten. Hierna wordt de lening uitbetaald aan de ondernemer. De precieze datum van de incasso kun je ook in je dashboard vinden onder 'Investeringen'.

  Zekerheid bij Funding Circle

  Investeren in bedrijven brengt risico’s met zich mee. Wanneer ondernemingen hun financiering niet meer kunnen aflossen en in gebreke worden gesteld, kun je je volledige investering verliezen. Je kunt nooit méér verliezen dan je inleg. Funding Circle vindt transparantie uiterst belangrijk. Om ervoor te zorgen dat je het risico goed kunt inschatten, maken we voor alle aangeboden leningen de risicoklasse op ons platform openbaar. De risicoklasse is gebaseerd op de geschatte kans dat zich bij de aflossing van de lening betalingsproblemen kunnen voordoen. De directeuren of eigenaren van een bedrijf staan altijd met hun persoonlijke vermogen garant voor de verkregen financiering. Zo heb je als investeerder niet alleen een vordering op het bedrijf, maar bij wanbetaling ook op de personen die garant staan.
  De kans op wanbetaling is het gemiddelde risico dat binnen 12 maanden, tijdens de looptijd van het krediet, mogelijke betalingsproblemen optreden. Deze kans komt niet per se overeen met de vermindering van je beleggingsrendement. Dit omdat de feitelijke hoogte van het verlies afhangt van meerdere factoren; zoals het tijdstip van het betalingsprobleem, het resultaat van het debiteurenbeheer en de waarde van de verleende borg.
  Alle aanvragen worden zorgvuldig beoordeeld door onze kredietexperts. Naast de financiële gegevens van de onderneming (jaarrekeningen en actuele bankafschriften) gebruiken wij informatie van derde partijen die kredietinformatie verstrekken. Mocht een ondernemer toch niet aan zijn betalingsverplichtingen kunnen voldoen, zorgt ons debiteurenbeheer ervoor dat je verlies zo klein mogelijk blijft.
  De AFM adviseert particuliere investeerders om de inleg te spreiden over zoveel mogelijk leningen, en zo het risico van je portefuille te verkleinen. Een voorbeeld: Je investeert € 1.500,-- in één lening of je investeert € 100,-- in 50 leningen. In het eerste geval kun je tot aan 100% van het investeringsbedrag verliezen als de door jou gekozen onderneming niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Als je echter € 100,-- in 50 leningen investeert en dezelfde onderneming niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen is je mogelijke verlies slechts 2% van het totale geïnvesteerde bedrag.
  Alle aanvragen worden uitgebreid beoordeeld door onze kredietanalisten. Om in aanmerking te komen voor een lening moet een onderneming minimaal twee jaar bestaan, een minimale omzet hebben van € 30.000,- (exclusief BTW) en in Nederland gevestigd zijn. Tijdens het beoordelingsproces maken we onder meer gebruik van informatie van verschillende partijen. Als we tot de conclusie komen dat wij het risico te hoog achten dan keuren we de aanvraag af. Meer weten over de risicobeoordeling? Lees het in onze blog.
  Eigenaren van een eenmanszaak zijn bij wet hoofdelijk aansprakelijk voor wat zij in en namens hun bedrijf doen. Deze aansprakelijkheid is ongelimiteerd en strekt zich uit tot het privévermogen van de eigenaar. Als Funding Circle vragen wij om deze reden geen aanvullende borgstelling. Bij Funding Circle staat dit vermeld als: Hoofdelijk bij wet.
  Funding Circle vraagt altijd een persoonlijke borgstelling voor de aangevraagde financiering. In sommige gevallen wordt ook een zakelijke borgstelling (van bijvoorbeeld de holding) gevraagd. We vragen geen andere zakelijke zekerheden zoals bijvoorbeeld een verpanding van roerende zaken of een hypotheek op onroerende zaken.
  Eigenaren van een eenmanszaak zijn bij wet hoofdelijk aansprakelijk voor wat zij in en namens hun onderneming doen. Deze aansprakelijkheid is ongelimiteerd en strekt zich uit tot het privévermogen van de eigenaar. Daarom vragen wij geen aanvullende borgstelling. Bij Funding Circle staat dit vermeld als: Hoofdelijk bij wet.
  Ook bij een V.O.F. zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk en hiervoor gelden dezelfde regels als bij een eenmanszaak. Om elke vennoot bewust te maken van zijn hoofdelijke aansprakelijkheid, ook als hij uittreedt, en omdat een vennoot ook een B.V. kan zijn vragen wij altijd een persoonlijke borgstelling. Deze borgstelling stelt elke vennoot in privé aansprakelijk voor 100% van het leenbedrag. Bij Funding Circle staat dit vermeld als: Borgstelling in privé.
  Bij een B.V. zijn de aandeelhouders, bij wet, niet hoofdelijk aansprakelijk. Dit maakt dat wij van de (meerderheids-)aandeelhouders van de B.V.’s die via Funding Circle een lening ontvangen, een persoonlijke borgstelling vragen. Deze persoonlijke borgstelling stelt de aandeelhouders tot in zijn/haar privévermogen aansprakelijk voor 100% van het leenbedrag. In geval van een holdingstructuur vragen wij vaak ook een zakelijke borgstelling van de holdingmaatschappij. Bij Funding Circle staat dit vermeld als: Borgstelling in privé.
  Wanneer een onderneming een betaling mist of slechts gedeeltelijk betaalt, dan neemt ons team Servicing, Collections & Recoveries (SCR) contact op met de ondernemer. In het dashboard van de investeerder wordt deze lening dan als vertraagd gemarkeerd. SCR gaat het gesprek aan met de ondernemer met als doel om de reden van de achterstand te achterhalen en afspraken te maken over de terugbetaling van de gemiste termijn(en). Funding Circle is verplicht om leningen met achterstand van tenminste 3 termijnen negatief te registreren bij het BKR. Wanneer de achterstand oploopt tot meer dan 90 dagen, dan zegt SCR de lening op en zullen zij mogelijk de Borgsteller aanspreken op de afgegeven Akte van Borgtocht. De lening zal vanaf dat moment de status 'Afgeboekt' hebben in het dashboard van de investeerders. Dit is geheel in lijn met het advies van de AFM. Het SCR team blijft echter betrokken bij de lening en zal ook in deze fase blijven proberen om je investering te incasseren bij de ondernemer. Het is dus goed mogelijk dat je alsnog (een deel van) de investering terug ontvangt.
  In het geval van een gemiste, gedeeltelijke of late terugbetaling van een van je investeringen zal Funding Circle je hiervan maandelijks op de hoogte houden. Rondom elke vijftiende van de maand ontvang je als investeerder een mail met alle informatie rondom de reden van de vertraging en de huidige status van de betaling.
  Wanneer een onderneming of natuurlijke persoon failliet wordt verklaard, worden een curator en een rechter-commissaris aangesteld. De curator komt op voor alle schuldeisers en heeft als doel om de opbrengst van alle nog aanwezige activa onder de schuldeisers te verdelen. De curator is bovendien gemachtigd om in geval van wangedrag juridische stappen te zetten tegen de ondernemer/ bestuurder. In het geval van een B.V. geldt tevens dat elke ondernemer die bij Funding Circle een aanvraag doet een persoonlijke borgstelling tekent. Dit betekent dat ondanks het faillissement van de B.V. de borgen in privé aansprakelijk blijven.
  Het debiteurenproces bij Funding Circle is voor alle rechtsvormen en leningen gelijk. Wel kunnen de externe partijen waarmee wij samenwerken per rechtsvorm een verschillende procedure hanteren. Wanneer juridische stappen gezet moeten worden werkt Funding Circle samen met externe partners, zoals gerenommeerde (internationale) advocatenkantoren, om samen de best mogelijke strategie te bespreken zodat het hoogst mogelijke resultaat behaald kan worden. In dit geval kan de aanpak per casus en per rechtsvorm verschillen.
  Wanneer een onderneming wordt ontbonden zijn er twee mogelijke scenario’s: - De onderneming heeft voldoende vermogen om de uitstaande schulden te betalen. In dit geval blijft de rechtsvorm bestaan voor de verdeling van het vermogen, dat wordt ook wel liquidatie genoemd. Hierbij wordt een persoon binnen het bedrijf aangesteld die de liquidatie leidt. Deze persoon betaalt de openstaande schulden zoals de lening aan Funding Circle.
  De onderneming heeft onvoldoende vermogen om de uitstaande schulden te betalen. Hierbij zal de onderneming haar faillissement moeten aanvragen. In geval van een faillissement stelt de rechtbank een curator aan die de liquidatie verder zal overnemen. Meer informatie over wat voor impact dit heeft op de Funding Circle-lening vind je hier.
  Nee. Je investeringen bij Funding Circle vallen niet onder het nationaal depositogarantiestelsel. In het onwaarschijnlijke scenario dat Funding Circle failliet zou gaan neemt een back-up servicer al het betalingsverkeer van ons over. De lopende leningen worden tot de laatste termijn verzorgd door de back-up servicer. Mede daarom is het volledige betalingsverkeer ondergebracht in een Stichting Derdengelden.
  Onze back-up servicer is Solutus Advisors Limited, gevestigd te 48 Warwick Street, London, W1B 5AW, United Kingdom.
  Wanneer een onderneming niet in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen, noemen wij dit insolvent.
  Zodra een ondernemer zijn betaling mist bij Funding Circle wordt het debiteurenteam direct ingeschakeld om de reden voor deze mislukte incasso te achterhalen en de betaling alsnog te realiseren. Voor de rest worden alle ondernemingen waar Funding Circle leningen aan verstrekt op een lijst bij Graydon geplaatst. Dit is een van onze partners op het gebied van kredietadvies. Funding Circle wordt op de hoogte gebracht wanneer dit kredietadvies voor een onderneming verandert. Op deze manier kunnen wij in het geval van een negatief kredietadvies actie ondernemen.
  Bovendien voert Funding Circle regelmatig controles uit op het Centraal Insolventieregister (CIR). Als de insolventie-uitspraak op het CIR is gepubliceerd, neemt ons debiteurenbeheer de nodige stappen om de curator van de onderneming te contacteren. Op deze manier wordt de Funding Circle genoteerd op de crediteurenlijst van het faillissement.
  Als een onderneming een betaling mist start ons debiteurenproces. Over het volledige proces kun je lezen op de pagina: problemen met terugbetalen.link Gedurende dit proces heeft Funding Circle de mogelijkheid om een ingebrekestelling te sturen. Het moment waarop deze wordt verzonden kan per casus verschillen, afhankelijk van de mate van achterstand en de lopende afspraken met de ondernemer. Om een ingebrekestelling te sturen moet er een minimale achterstand zijn van drie maanden.
  Bij het versturen van de ingebrekestelling stellen wij het gehele leenbedrag opeisbaar en kondigen wij de beëindiging van het contract aan.
  Volgens de voorschriften van de AFM boeken wij een investering die 90 dagen vertraagd is af. Dit houdt in dat het volledige bedrag opeisbaar wordt en dat wij de normale afbetaling niet meer voort zullen zetten. Afhankelijk van de situatie zullen wij een betaalregeling treffen met de ondernemer of juridische vervolgstappen ondernemen.
  Bij Funding Circle kunnen alleen kredietaanvragen worden gedaan door ondernemingen waarvan de directeuren en eigenaren bereid zijn om met hun persoonlijke vermogen garant te staan voor het krediet. Dit betekent dat de borgsteller tot in zijn privévermogen borg staat voor deze lening.
  In het geval dat een bedrijf niet in staat is zijn schulden terug te betalen kan gekeken worden naar de persoonlijke borgstelling. Doordat wij deze extra vorm van zekerheid vragen, ook van (meerderheids-)aandeelhouders van B.V.’s, voelt de kredietnemer een grotere mate van verantwoordelijkheid tot het terugbetalen van de lening. Hoewel een persoonlijke borgstelling extra comfort biedt aan investeerders, vormt het geen volledige zekerheid dat de uitstaande schulden volledig terugbetaald kunnen worden. Dit geeft wel mogelijkheid om de ondernemer zijn privévermogen aan te spreken, naast zijn bedrijfsvermogen.

  Rendement & Kosten

  De registratie en het aanhouden van je account is geheel kosteloos. We brengen je pas kosten in rekening wanneer je een investering bij ons hebt lopen waar je betalingen over ontvangt. De kosten die we in rekening brengen zijn 1 procentpunt van de rentevoet die de kredietnemer betaalt. Bijvoorbeeld: als een kredietnemer een rentevergoeding van 10% betaalt bedraagt de door jou te ontvangen rente 9% (na aftrek van de kosten). Hierdoor wijkt de te ontvangen rente voor jou als investeerder 1 procentpunt af van de rente die de ondernemer dient te betalen.
  De rente die je over je investeringen ontvangt is een jaarlijkse nominale rente op basis van een annuitair product. Dit houdt in dat je maandelijks een vast bedrag zal ontvangen, wat deels uit aflossing en deels uit rente bestaat. In het begin van de looptijd is dit een relatief groter deel rente, en aan het einde van de looptijd bestaat het bedrag meer uit aflossing. Aangezien de rente wordt berekend over een annuitaire aflossing zal deze maandelijks over het openstaande bedrag worden berekend.
  De rente die de ondernemer jou betaalt verschilt per risicoklasse. In principe geldt: hoe hoger de risicoklasse en hoe langer de looptijd van de financiering, hoe hoger het rentepercentage dat de ondernemer je verschuldigd is. Als je meer wilt weten over rendementen verwijzen we je graag naar onze rente en kosten pagina De rente die de ondernemer jou betaalt verschilt per risicoklasse. In principe geldt: hoe hoger de risicoklasse en hoe langer de looptijd van de financiering, hoe hoger het rentepercentage dat de ondernemer je verschuldigd is. Als je meer wilt weten over rendementen verwijzen we je graag naar onze rente en kosten pagina.
  Funding Circle houdt op de rentebetalingen die ondernemers maandelijks doen rechtstreeks de servicekosten in. Daardoor is de rente die je ontvangt 1 procentpunt lager dan de rentevoet die de ondernemers aan Funding Circle betalen. Om je rendementsplan zo transparant mogelijk te maken, geven wij naast de rentevoet ook altijd het rendement na aftrek van alle kosten aan.
  Over het algemeen geldt in Nederland dat als je investeert vanuit privé (box 3) het rendement op je vermogen is vrijgesteld van belasting. Je uitstaande vermogen bij Funding Circle dien je mogelijk op te tellen bij je bezittingen in box 3. Het is dan een mogelijkheid dat je hier vermogensrendementsheffing over moet betalen. Als je wilt weten of en hoeveel belasting je dient te betalen over je investeringen, kun je je het beste tot een belastingadviseur wenden.
  In het begin van het jaar stellen wij voor elke investeerder een financieel jaaroverzicht beschikbaar van het jaar daarvoor. Hierin vind je informatie over je investeringen betreffende het voorafgaande kalenderjaar. Wanneer dit overzicht beschikbaar is word je hier per e-mail over ingelicht. Het financieel jaaroverzicht vind je terug onder 'investeringen' in je account.

  Gegevensbeveiliging & Veiligheid

  Natuurlijk behandelen wij jouw persoonlijke gegevens altijd met de vereiste discretie. Voor alle transacties en gegevens gelden hoge veiligheidsnormen. Gegevens worden versleuteld overgedragen en kunnen niet door derden worden ingezien. De gegevens worden opgeslagen op een server in Duitsland. Informatie wordt niet openbaar gemaakt, wat betekent dat je investeringen in de leningen van jouw keuze niet publiekelijk op onze website te zien zijn. Mocht je je persoonlijke gegevens in willen zien, laten aanpassen of verwijderen, kun je altijd contact opnemen met ons Investor Relations team. Bekijk voor meer informatie ond Privacy beleid.

  Account & Betalingen

  Voor het wijzigen van het rekeningnummer ontvangen wij graag, voor de veiligheid van jouw gegevens en investeringen, de volgende stukken:
 • Een kopie (of screenshot) van het nieuwe rekeningnummer waarop tevens je naam zichtbaar is
 • Een kopie van je paspoort of identiteitskaart

  Deze kun je per e-mail verzenden naar investeerders@fundingcircle.nl.


  Wanneer wij de bovenstaande stukken ontvangen hebben, zullen wij je rekeningnummer wijzigen. Je ontvangt per e-mail een SEPA-machtiging die opnieuw geaccepteerd moet worden. Zodra je dit gedaan hebt, worden toekomstige investeringen van het nieuwe rekeningnummer geïncasseerd.

 • Op het moment dat een incasso niet slaagt, zullen we contact met je opnemen met het verzoek om het bedrag handmatig over te boeken. Mocht je het direct over willen boeken, dan kun je contact met ons opnemen via 020 80 85 560 of een e-mail sturen naar investeerders@fundingcircle.nl. Wij zullen je vervolgens voorzien van de gegevens die je nodig hebt om het bedrag succesvol over te boeken.
  Zodra je hebt geïnvesteerd in een lening vind je deze terug onder het tabblad 'In Behandeling'. Hier blijft de lening staan gedurende de financieringsfase, totdat wij als Funding Circle van de kredietnemer de kredietovereenkomst hebben ontvangen, het geld van alle investeerders is ingezameld en het bedrag is uitgekeerd aan de kredietnemer. Hierna vind je de lening terug onder het tabblad 'Investeringen'. De periode tussen volledige financiering en uitbetaling aan de ondernemer neemt circa vier werkdagen in beslag.
  Elke maand maken wij tegen het eind van de maand de aflossings- en rentebetalingen van je hele portfolio over op je bankrekening. In de regel worden de maandelijkse aflossingen op de 15e van de maand afgeschreven van de tegenrekening van het desbetreffende bedrijf. Hierna worden de incasso's verwerkt en gecontroleerd. De exacte uitbetalingsdatum vind je in je dashboard onder 'Betalingen', of onder 'Investeringen' per verschillende lening.
  Nee, zoals wordt gesteld in de raamovereenkomst tekent Funding Circle iedere kredietovereenkomst in naam van haar investeerders. Ga naar deze pagina om deze raamovereenkomst in te zien. Zodra wij jouw investering geincasseerd hebben ontvang je in de notificatiemail van deze incasso ook het leencontract van de betreffende ondernemer.